0.9 Beta Version
Let others find you or your products by using meaning of images with Picwiser.

Prices

W ramach podjętej współpracy proponujemy Państwu zaangażowanie się w przedsięwzięcie Picwiser na wyjątkowo korzystnych, promocyjnych warunkach, obniżając abonament roczny do 100 zł/rok.

Nasza promocja ma na celu przekonanie Państwa do zaufania nam oraz stwarza okazje do przetestowania naszego promocyjno-reklamowego narzędzia, jakim jest Picwiser wg Państwa preferencji i pomysłów na dodatkową reklamę dla Waszych produktów.

Mamy wielką nadzieję, że przez okres współpracy z nami Państwa korzyści z przystąpienia do współpracy z nami będą znaczące i wraz z nami pracować będziecie Państwo nad rozwojem naszej innowacyjnej wyszukiwarki obrazkowej Picwiser.

Jak dołączyć do Picwiser?

Wystarczy skontaktować się z naszym działem handlowym zadeklarować chęć uczestnictwa w projekcie lub podpisać wstępną umowę promocyjną. Po założeniu konta i opłaceniu abonamentu dostajecie Państwo możliwość nieograniczonego dostępu do korzystania z usługi Picwiser.

Zapraszamy do współpracy!

Within the framework of our cooperation we make a special offer for you to engage in the Picwiser Project on extremely favorable, promotional terms. The annual subscription has been lowered to 100 PLN / year.

Our promotion aims at convincing you to trust us and gives you the opportunity to test the produce-and-advertising tool, which is Picwiser. You are given the chance to test it according to your preferences and ideas for additional advertising of your products.

We truly hope that our cooperation will bring you lots of benefits and you will continue working with us and developing our innovative picture search engine, Picwiser.

How to join Picwiser?

The only thing one should do is to contact our sales department to declare willingness to participate in the project or to sign a preliminary promotional agreement. Once your account is opened and the subscription paid you are entitled to have the unlimited access to Picwiser service.

Join us!
Innowacyjna gospodarka Dotacje na Innowacje Unia Europejska